Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

YÖNETİCİNİN KAT MALİKLERİ KURULUNCA SEÇİLMESİ NASIL OLUR ?

“YÖNETİCİ KAT MALİKLERİNİN HEM SAYI HEMDE ARSA PAYI BAKIMINDAN ÇOĞUNLUĞU TARAFINDAN ATANIR”. Yöneticinin bu çifte çoğunluk (sayı ve arsa payı) ile seçilmesi emredici hukuk kuralı olup yönetim planına bunun aksine bir hüküm konamaz. YÖNETİM PLANINDA TERSİNE HÜKÜM BULUNSA BİLE BUNA BAKILMAKSIZIN YÖNETİCİ KAT MALİKLERİNİN HEM SAYI HEMDE ARSA PAYI BAKIMINDAN ÇOĞUNLUĞU TARAFINDAN ATANIR. (Y.18.HD., 26.02.1998 T., 1997/12739 E.,1998/1803 K.).

Yönetici ataması yapılan kat malikleri kurulu toplantısının ilk veya ikinci toplantı olması bu ikili çoğunluğun sağlanması gereğini değiştirmez. İkinci toplantıda da yönetici kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilir, toplantıya katılanların çoğunluğu ile seçilemez.

KMK: MD-30; “Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir.

Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde ikinci toplantı en geç 15 gün sonra yapılır. (bir hafta geçmeden de toplantı yapılamaz A. KUŞ) Bu toplantıda karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

Bu konuda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler (Yönetici ve denetçi atanması gibi. A.KUŞ) saklıdır.” demektedir.

Burada önemli konu şudur; KMK’u İLK TOPLANTILARDA GÖRÜŞMELERİN BAŞLAYABİLMESİ VE OYLAMAYA GEÇİLEBİLMESİ İÇİN (TOPLANTI YETER SAYISI OLARAK) NİTELİKLİ BİR ÇOĞUNLUĞU (Kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğunu) ŞART KOŞMUŞTUR. Bu ilk toplantılarda sayı ve arsa payı çoğunluğu sağlanırsa, nitelikli çoğunluk isteyen haller dışındaki her türlü karar alınabilir, katılanların oy birliği ile sayı ve arsa payı çoğunluğu gerektiren kararlarda alınabilir. İkinci toplantılarda ise KMK:30/2 de öngörülen oy çokluğu ile (Katılanların oy çoğunluğu) kanunun herhangi bir nitelikli çoğunluk aramadığı tüm kararların alınması mümkündür. Ancak ikinci toplantı diye nitelikli çoğunluk isteyen hiçbir karar alınamaz.