Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

Sitelerde Yönetişim Nedir ?

  •     Site yönetimlerinin en önemli amacı, sakinlerin refah ve mutluluğu, yani memnuniyetidir. Yönetim de kıt kaynakları kullanarak bu amacı gerçekleştirme sürecidir.

 

  •     Yönetim sürecinde iki taraf vardır, yönetenler ve yönetilenler. Yönetenler yönetilenler adına karar verir ve yönetilenlerden de kararlarına uymalarını isterler. Yönetim merkeziyetçiliğe dayanır ve hiyerarşi ön plandadır. Yöneten ile yönetilen arasına görülmeyen bir duvar örülmüştür.

 

  •     YÖNETİŞİM ise yeni yönetim anlayışıdır. YÖNETİŞİM çoğulculuğa ve katılımcılığa dayanır. Çağdaş site yönetiminde de artık yönetim değil YÖNETİŞİM önemli bir yer tutmalıdır. Site sakinleri yönetilenler değil, politikalara yön veren paydaşlardır. Site yönetimleri sakinleri yönetmek için değil, sakinlere hizmet etmek için vardır. Yönetimde bir tarafın diğer tarafı yönetmesi , YÖNETİŞİM’ de ise birlikte yönetmek vardır. Yönetim başkaları vasıtasıyla iş görmek, YÖNETİŞİM ise başkaları ile birlikte iş görmek demektir.

 

  •     Sitelerimizde iyi YÖNETİŞİM’ i şöyle tarif edebiliriz; Sakinlerin güvenliğinin sağlandığı, sakinlerin yönetimin her safhasında yönetime katılabildiği, her şeyin hukuka uygun yapıldığı, tüm icraatların sakin ve yargı denetimine açık olduğu, kaynakların etkin kullanıldığı, yönetimin sakinlere hesap verdiği, sakinlerin istediği bilgiye kolayca ulaşabildiği, şeffaf bir yönetim iyi YÖNETİŞİM’ dir.

 

  •     Sitelerdeki memnuniyetsizliklerin, verimsizliklerin ve yolsuzlukların panzehiri iyi YÖNETİŞİMDİR.

Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi zamanıdır.