Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

Etik Kurallarımız

1. Sizlere hizmet verirken ve sözleşme edimlerimizi yerine getirirken, sorumluluk duygusu içinde doğruluk, dürüstlük ve saygı çerçevesinde, hesap verebilirlik ilkesinden ayrılmadan, profesyonelce gerekli özeni göstereceğimizi ve mesleğimizin niteliğine yaraşır şekilde davranacağımızı,

 

2.Sakinlerimizin memnuniyetini en önemli amacımız olarak gördüğümüzü,
 
3.Yapılan, devam eden ve planlanan işler hakkında belli periyotlarda bülten ve raporlarla sizlere devamlı bilgi vereceğimizi, acil durumlarda ise gelişen durum hakkında anında bilgi sunacağımızı,

 
4.Sizlere ait öğrenmiş olduğumuz her türlü bilgiyi gizli tutacağımızı, sır saklamayı sadakat yükümlülüğümüzün bir gereği saydığımızı, bu konuda KVKK’a da uyacağımızı,

 

5.Sizlere hizmet verirken sadece kendi tarafsız bakış açımız ile sizin çıkarlarınızı gözeterek hareket edeceğimizi,

 

6.Bilimsel, mesleki ve teknik bilgilerin ışığında sizlerin iyilik ve çıkarlarınız doğrultusunda, en uygun kararları almanıza yardımcı olacağımızı,

 

7.DÜRÜSTLÜĞÜ bizim için vazgeçilmez en önemli özelliğimiz olarak kabul ettiğimizi, kendimiz ile ilgili bilgileri verirken de size yanlış ve abartılı bilgi vermeyeceğimizi, ÖZÜMÜZÜN-SÖZÜMÜZÜN, İÇİMİZİN-DIŞIMIZIN bir olacağını,

 

8.Aramızdaki ilişkinin tamamen saydam/şeffaf olması konusunda çok özen göstereceğimizi,

 

9.Hizmet verdiğimiz konularda kendimizi devamlı geliştireceğimizi, yenilikleri takip edeceğimizi, bilmediğimiz konularda yanlış, eksik bilgi vermeyeceğimizi,

 

10.Akrabalık ilişkimiz olan kişilerle (3’üncü derece dahil, teyze, hala, dayı, amca ve yeğenleri kapsar) iş yapmayacağımızı,

 

11.Hizmet verdiğimiz kişiler arasında siyasi düşünce, din, dil, ırk, mezhep, renk vb. gibi özellikleriyle ayırım yapmadan, herkese eşit ve adil olarak hizmet sunacağımızı,

 

12.Tarafsızlığımızı, kararlarımızı ve davranışlarımızı etkileyebilecek hediye, kazanç vb hiçbir şey kabul etmeyeceğimizi,

 

13.Tanıtım amaçlı olarak hazırladığımız (Azami değeri 100 TL. geçmeyen) hediyeler dışında iş ilişkisi içinde olduğumuz kimselere hediye vermeyeceğimizi.

 

14.Yaptığımız işin karşılığını sözleşmede yazan bedel olarak aldığımızı,  sözleşmede yazılan şartlar dışında, maddi değeri ne olursa olsun, komisyon veya başka ad altında bir şeyin alınmasını veya verilmesini asla kabul etmeyeceğimizi, bunun aramızdaki ilişkiyi olumsuz etkileyeceğine, güveni sarsacağına, itibarımızın zedelenmesine neden olacağına inandığımızı TAAHHÜT EDERİZ.