Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

YÖNETİCİLİK SIFATI NASIL SONA ERER ?

Yönetici her zaman istifa edebilir. Haklı bir nedene dayanmıyorsa maliklerin uğradığı zararı tazmin etmek zorunda kalır. Kat maliklerinin ihtara rağmen borçlarını yerine getirmemeleri haklı bir istifa nedenidir.

Kat malikleri kurulu haklı sebepler varsa her zaman yöneticiyi azledebilir. Yani görev süresi dolmadan kat malikleri kurulu yöntemine uygun biçimde toplanıp alacağı bir kararla yöneticinin görevine son verip yeni yönetici seçebilir.

Görevden çekilen veya uzaklaştırılan yöneticinin artık yöneticilik vasfı kalmaz, kat maliklerini temsil yetkisi sona erer. Kat malikleri kurulunun yöneticiyi görevden uzaklaştırması haklı bir nedene dayanmıyorsa yönetici sözleşme/görev süresi sonuna kadar alacağı ücreti tazminat olarak isteyebilir.

Kanuna uygun olsun veya olmasın kat malikleri tarafından atanmış bir yönetici varken yöneticinin atandığı kat malikleri kurulu kararının iptali de birlikte istenmediği sürece mahkemece yönetici ataması yapılamaz.

Dışarıdan seçilen yönetici kendisinin görevden alınması ile ilgili kat malikleri kurulunun kararının iptali için dava açamaz (çünkü kat maliki değildir, bu hak sadece kat maliklerinindir) ancak şartları varsa tazminat isteme hakkı vardır.