Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

TOPLU YAPILARDA YÖNETİCİ SEÇİMİ NASIL YAPILIR ?

Yönetim planında başka türlü düzenlenmedikçe,

Blok kat malikleri kurulu blok için, blok niteliğinde olmayan yapıların yer aldığı parseldeki kat malikleri kendilerine özgülenen ortak yer ve tesisler için yönetici ve denetçi atar.

Blok ve blok niteliğinde olmayan yapıların ortak yer ve tesisleri için yönetici ve denetçi bu yapılardaki kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından seçilir. Bu yönetici ve temsilciler Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda üye sıfatı ile görev yaparlar ve toplu yapı yöneticisini/yönetim kurulunu da seçerler. Bu şekilde blok yöneticileri bloklarının yönetimi yanında toplu yapının yönetiminde de etkin rol oynarlar.

KMK: 34/4′ teki kurallar toplu yapılardaki ortak, yapı, yer ve tesislerin yönetiminde uygulanmaz, burada KMK: MD 71/b hükümleri uygulanır. Buna göre; “…Toplu yapı temsilciler kurulu ise toplu yapı kapsamındaki bütün ortak yapı, yer ve tesisler için yönetici ve denetçi atar.”

“Toplu yapı kapsamındaki bütün ortak yapı, yer ve tesisler için yönetici ve denetçi ise TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULUNA KATILAN YÖNETİCİ VE TEMSİLCİLERİN, YÖNETTİKLERİ VE TEMSİL ETTİKLERİ BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISININ SALT ÇOĞUNLUĞUNUN OYU İLE ATANIR.” Toplu yapı yöneticisinin seçimindeki karar nisabı, toplu yapı temsilciler kurulunun toplantısına katılan yönetici ve temsilcilerin yönettiği ve temsil ettiği bağımsız bölümlerin sayısının salt çoğunluğudur. Kanun koyucu burada sayı ve arsa payı gibi nitelikli çoğunluk aramamıştır. Böylece toplu yapı yöneticisinin seçimi daha kolay hale gelmiş ve toplu yapının yöneticisiz kalması önlenmiştir.

Hakim tarafından toplu yapıya yönetici atanması halinde bu kararın temsilciler kuruluna tebliğ edilmesi yeterli olacaktır.