Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

VEKALETNAME (TEMSİL BELGESİ) ÖRNEĞİ NASIL OLMALIDIR ?

VEKALETNAME (TEMSİL BELGESİ)

           ÖRNEK SİTESİ KAT MALİKLERİ KURULUNA (DİVAN BAŞKANLIĞINA)

01/01/2018 tarihinde saat 10:00 da site sosyal tesisinde (yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde 09/01/2018 tarihinde aynı yer ve saatte) yapılacak olan örnek sitesi A-BLOK olağan (olağanüstü) kat malikleri kurulu(genel kurul) toplantısına katılamayacağımdan, Kat maliki olduğum 23 numaralıbağımsız bölüm adına beni temsil etmeye, gündemde yazılı maddeler hakkında görüş bildirip oy kullanmaya ve alınacak kararları imzalamaya aşağıda açık kimliği yazılı Sayın Ahmet SUCU yu vekil (temsilci) tayin ettim.

VEKİL TAYİN EDİLEN                                       15/12/2017                           VEKİL TAYİN EDEN

ADI SOYADI:                                                                                                                      ADI SOYADI :

TC. NO. :                                                                                                                             TC. NO :

İMZA            :                                                                                                                     İMZA             :