Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

TOPLANTILARDA OYA KATILMA ESASLARI NELERDİR ?

Kat maliklerinin oy hakkı malik olmalarından kaynaklanan ve vazgeçemeyecekleri bir haktır.

KMK: MD-30. “Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.” Bağımsız bölümün büyük veya küçük olmasının, dükkan veya konut olmasının bir önemi yoktur, oy hakkını sayı olarak etkilemez.

Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun MALİK OLDUĞU BAĞIMSIZLERİN SAYISI NE OLURSA OLSUN, SAHİP OLACAĞI OY SAYISI BÜTÜN OYLARIN ÜÇTE BİRİNDEN (1/3 ünden) FAZLA OLAMAZ, OY HESABI YAPILIRKEN KESİRLER GÖZ ÖNÜNE ALINMAZ. Bu suretle fazla bağımsız bölüme sahip olan kişilerin yönetimde tek başına etkili olmalarının önüne geçilmiş olur.

Bir bağımsız bölümün birden ziyade (fazla) maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri biri veya dışarıdan seçtikleri birisi temsil eder. Toplantıya tüm paydaşlar katılabilir ama oylamada içlerinden seçtikleri birisi oy kullanabilir. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.

Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki kurul toplantısına katılıp görüşmelerde hazır bulunabilir, TOPLANTI YETER SAYISININ BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINIR FAKAT OYLAMAYA KATILAMAZ.(OY KULLANAMAZ)

Kat malikleri, kat malikleri kurul toplantısına bizzat katılabilecekleri gibi, kendi adlarına katılmak üzere başkalarını da vekil olarak tayin edebilirler ve oylarını yetkili vekil eliyle kullanabilirler. Bu kişinin kat maliki olma şartı yoktur, dışardan bir kişi de olabilir. BİR KİŞİ OY SAYISININ YÜZDE BEŞİNDEN FAZLASINI KULLANMAK ÜZERE VEKİL TAYİN EDİLEMEZ. Ancak KIRK VE DAHA AZ sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi, EN FAZLA İKİ KİŞİYE VEKALET EDEBİLİR.”

Borçlar yasası hükümlerine göre vekalet sözleşmesi HERHANGİ BİR ŞEKİL ŞARTINA BAĞLI DEĞİLDİR. SÖZLEŞMENİN RESMİ YADA YAZILI OLMA ZORUNLULUĞU DA YOKTUR. Bir bağımsız bölüm malikini temsil ettiğini sözlü olarak beyan eden kişi toplantıya ve kararlara katılmalıdır. Meğerki kat maliki o kişinin kendisini temsil etmediğini belirtmiş olsun. İtiraz halinde vekilin kendilerini temsil edip etmedikleri bağımsız bölüm maliklerinin ifadelerine başvurmak suretiyle incelenmelidir. Toplantı ve karar yeter sayılarında problem yaşanmaması için vekaletin yazılı olması veya toplantıdan önce doğruluğunun araştırılması yerinde olacaktır. (Önemli konularda mesela bağımsız bölümlerin mülkiyet haklarını etkileyecek hususlarda vekaletin doğruluğunun araştırılması çok önemlidir.) Vekaletler tek bir toplantı için, belli süre içinde yapılacak tüm olağan ve olağanüstü toplantılar için veya sadece belli konularda geçerli olmak üzere verilebilir. Kendisine yetki verilmeyen bir konuda oy kullanan vekilin bu oyu kat malikini bağlamaz.

Ehliyetsiz olan kat maliklerini ise KANUNİ MÜMESSİL, VELİ, VASİ VEYA KAYYUM temsil edebilir.

TOPLANTIDA MALİK TAYİN ETTİĞİ VEKİL TARAFINDAN TEMSİL EDİLSE DAHİ VERİLEN KARARLARDAN BİZZAT KENDİSİ SORUMLUDUR. KAT MALİKLERİ KURULLARININ KARARLARINA KARŞI AÇILAN İPTAL DAVALARINDA HUSUMET TOPLANTIYA KATILAN VEKİLE DEĞİL KAT MALİKİNE YÖNELTİLİR.

ÖRNEK: 1 Her bağımsız bölümün ayrı maliki olduğu 100 bağımsız bölümlü bir taşınmazda BİR VEKİL ANCAK VEKALETEN 5 KİŞİ ADINA OY KULLANABİLİR.

ÖRNEK: 2 Her bağımsız bölümün ayrı maliki olduğu 40 (KIRK) ve DAHA AZ sayıda bağımsız bölüm varsa EN FAZLA İKİ (2) KİŞİYE vekalet edebilecektir. (Birden fazla maliki olan bağımsız bölümler için bu kısıtlama geçerli değildir)

Kanunda belirtilen sayıdan fazla( % 5 ve 2 den fazla) vekaleti olan bir kişi hangi bağımsız bölümler için vekalet kullanıp kullanmayacağına kendisi karar verecektir.

VEKİL OLARAK TAYİN EDİLEN KİŞİ KENDİSİ DE KAT MALİKİ İSE VEKALETEN KULLANACAĞI OYLAR İLE KENDİ OYU KARIŞTIRILMAZ. ÖR : HER BİRİ BİR KİŞİYE AİT OLAN 100 BAĞIMSIZ BÖLÜMLÜ BİR TAŞINMAZDA KAT MALİKİ OLAN BİR KİŞİ 1 OY KEDİSİ İÇİN 5 OY DA VEKALETEN TOPLAM 6 OY KULLANABİLİR.

Paydaşı çok olan bağımsız bölüm varsa tüm paydaşların toplantıya katılması mümkün olduğu gibi içlerinden birisini vekil tayin edebilirler. Paydaşların hepsinin katılımı halinde bunlar tek bir malik kabul edilecektir