Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

ÖRNEK TOPLANTI ÇAĞRI YAZISI NASIL OLMALIDIR ?

ÖRNEK SİTESİ

SİTE YÖNETİMİ

ATATÜRK CAD. CUMHURİYET MAH. NUMARA: 19

ÇANKAYA / ANKARA

29 EKİM 2018

SAYI                       : 2018 /009

KONU                    : DUMLUPINAR SİTESİ A-2 BLOK KAT MALİKLERİ KURULU OLAĞAN (OLAĞANÜSTÜ) TOLANTISI HK.

                                               SAYIN

                                               Gökhan GÖLGELİOĞLU

                                               A-2 BLOK, DAİRE: 23 KAT MALİKİ

Dumlupınar Sitesi A-2 Blok kat malikleri kurulu (Genel kurul) aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 01 ARALIK 2018 günü saat 10:00 da site kafeteryasında OLAĞAN ( veya OLAĞANÜSTÜ) olarak toplanacaktır.

Bu (birinci) toplantıda toplantı yeter sayısı (26 kat maliki ve 501 arsa payı) sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı, toplantı nisabı aranmaksızın (KMK da karar yeter sayısı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır) 13 ARALIK 2018 günü aynı saat ve yerde yapılacaktır.

Bütün kat maliklerimizin, önemli konuların görüşüleceği bu kat malikleri kurulu (genel kurul) toplantısına katılmaları, toplantıya katılamayacak olan sakinlerimizin ise bir vekil ile kendilerini temsil ettirmeleri önemle rica olunur.

GÜNDEM:

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan (toplantı) kurulunun seçimi ve divana imza yetkisinin verilmesi
  3. Yönetici faaliyet raporunun okunması, hesapların görüşülmesi ve yöneticinin ibrası
  4. Denetçi raporunun okunması
  5. Yönetici seçimi (Sayı ve arsa payı çoğunluğu ile yapılır)
  6. Denetçi seçimi (Sayı ve arsa payı çoğunluğu ile yapılır)
  7. Yeni İşletme projesinin görüşülmesi
  8. Yapılması gerekli işlerle ilgili önerilerin görüşülmesi
  9. Kapanış

                                                                                                                                              Ayşe KILIÇ

                                                                                                                                              A-2 Blok Yöneticisi