Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

SİTE YÖNETİMİNİN 25 ALTIN KURALI NELERDİR?

25 ALTIN KURAL AŞAĞIDADIR.

 1. Kötü site yönetimi/yönetici kat malikleri kurul toplantısına katılmayan malikler tarafından seçilir.
 2. Yaptıklarınız kadar yapmadıklarınızdan da sorumlusunuz
 3. Ey site muhasebe sorumlusu “BİRİNCİ VAZİFEN ZAMANINDA VE TAM OLARAK AİDATLARI TOPLAMAKTIR”
 4. İcra ile alınan aidattan hayır gelmez, yönetim ile sakini hasım yapar. İcra yoluna başvurmadan tahsilatın yolu bulunmalıdır. İSTEMESİNİ BİLDİKTEN SONRA AİDATINI ÖDEMEYECEK SAKİN YOKTUR.
 5. Mali tablolarda gecikme tazminatı kalemi ne kadar çoksa site yönetimi görevini gereği gibi yapmıyordur. Marifet sakini gecikmeye (temerrüde) düşürmeden aidatını tahsil etmektir.
 6. Yönetimler/yöneticiler kaynaklarını kendisine teslim eden (emanet eden) sakinlere kaynakların nasıl kullanıldığının hesabını vermekle yükümlüdür.
 7. Sakin memnuniyetini sağlayan ve emlak değerini arttıran en önemli hususun düşük/uygun (hizmet fiyat dengesi kurulmuş) AİDAT olduğu unutulmamalı, “sakinler kira öder gibi aidat ödüyoruz” hissine kapılmamalıdır.
 8. Sitelerimizde yöneten ile sakin arasındaki görünmeyen duvarın yıkıldığı, bir tarafın diğer tarafı yönettiği merkeziyetçiliğe dayalı hiyerarşik yapının ortadan kalktığı, çoğunluğa dayalı, katılımcı, daha esnek, sakin odaklı, şeffaf, hesap verebilir, sakin ve yargı denetimine açık, birlikte yönetim demek olan YÖNETİŞİM anlayışı hakim kılınmalıdır. Yönetişim (karşılıklı yönetim ve iletişim) yeni yönetim anlayışıdır. Aslında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun ruhunda da yönetişim vardır. Kat maliklerine apt/sitenizi birlikte yönetin demektedir.
 9. Site yönetimleri sakinleri yönetmek için değil, onlara hizmet etmek için vardır. Sakinler yönetilmek değil hizmet edilmek isterler. Sakinleri yönetmeye değil onlarla birlikte işleri ve ilişkileri yönetmeye odaklanılmalıdır.
 10. Yönetim/yönetişim sürecinde SAKİN ASİL, YÖNETİCİ VEKİLDİR. Sakinler yöneticilere belli kurallar çerçevesinde, belirli bir süre için kendi adlarına işlerin yapılması için yetki verirler.
 11. Sakin ve yönetim arasında “birlikte karar veren” ve “hesap veren” şeffaf bir ilişki oluşturulmalıdır.
 12. Sakinlerin yönetim sürecine daha fazla katılmalarının yolu bulunmalıdır. İyi yönetişim yönetime daha fazla katılmak demektir. Birlikten kuvvet doğar. HİÇ BİRİMİZ HEPİMİZ KADAR AKILLI OLAMAYIZ. Sadece hak talep eden değil ödev ve sorumluluk da üstlenen sakin anlayışı öne çıkarılmalıdır. SAKİN YÖNETİLEN KONUMDAN KARAR ALAN KONUMA GEÇMELİDİR. Bu anlayış yönetime güven duyulmasını sağlar, YÖNETİMİN MEŞRUİYETİ TARTIŞILMAZ.
 13. Sakinle tartışılmaz, sakinle tartışmayı kazanan yönetim (yönetici, çalışan) yoktur.
 14. Sakin eleştirilmemeli, ona nutuk çeker gibi konuşulmamalı, suçlanmamalı, hayır denmemelidir (aynı anlama gelen başka kelime ve cümleler kullanılmalı), bunlar iletişimin baş düşmanıdır.
 15. Memnun olmayan sakin pimi çekilmiş el bombasına benzer. Ne zaman ve nerede patlayacağı, kime ne kadar zarar vereceği belli olmaz.
 16. Sakin her zaman haklıdır, haksız olduğu zaman birinci kural geçerlidir.
 17. Tebessüm iletişimde sihirdir. Gülümsemeyi bilmeyen site yönetiminde çalışmasın.
 18. Çalışanı memnun olmayan yönetim sakinleri de memnun edemez.
 19. Güvenlik sadece güvenlik personeli ve yönetim tarafından sağlanamaz. Sakinlerimizle birlikte hepimizin ortak sorumluluğudur. GÜVENLİKLİ DEĞİL GÜVENLİ SİTE HEDEFLENMELİDİR.
 20. Tüm sakinlere eşit davranılmalı, hiç kimse kayırılmamalıdır.
 21. Bilgi alma hakkı kutsaldır. Her sakin doğru, anlaşılır bilgiye kolayca ulaşabilmelidir. Her türlü mali tablo sakinlerin kolayca anlayabileceği hale getirilmelidir.
 22. Tüm tutum ve davranışlarımızla sakinlerimize “iyiki varsınız, bizim için çok önemlisiniz ve daima her şeyin en iyisine layıksınız” mesajı verilmelidir.
 23. Şikayet altın bir fırsattır. Çok iyi çalışan bir şikayet prosedürü oluşturulmalı, şikayet asla şahsi olarak algılanmamalı ve şikayetini sizinle paylaştığı için sakine teşekkür edilmelidir.
 24. Sakinlerin sizden kendilerine değer vermenizi, güler yüzlü ve tatlı dilli davranmanızı, empati yapmanızı, bulunabilir ve ulaşılabilir olmanızı, ihtiyacı olduğunda yanında olmanızı ve kaliteli-ucuz (fiyat kalite dengesi kurulmuş)-hızlı-beklentilerini karşılayan hizmet beklediklerini unutmayınız.
 25. Yönetim planı sitelerin anayasası, hakimin kararının öncelikli dayanağıdır. Kat malikleri kanunların açık hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla YÖNETİM ile ilgili hususları tüm kat malikleri arasında bir sözleşme olan YÖNETİM PLANI ile diledikleri gibi düzenleyebilirler.