Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI İÇİN ÇAĞRI ESASLARI NELERDİR ?

*Doğrudan kat malikine yapılır.

*Bağımsız bölüm maliki birden fazla ise her malike ayrı ayrı yapılır.

*AÇIKÇA YETKİ VERİLMEMİŞSE VEKİLE ÇAĞRI YAPILMAZ

*Kiracıya, intifa hakkı sahibine yada bağımsız bölümü herhangi bir nedenle kullanan kişiye çağrı yapılmaz.

*Bağımsız bölümü bizzat kullanmayan kat malikine tebligat TEBLİGAT KANUNU EK. MD-1 e göre tebliğ edilmelidir.( Bu konu daha önce anlatılmıştı).

Olağanüstü toplantı çağrısı toplantı sebebini de içermelidir. Böylece kat malikleri toplantıda ne görüşeceklerini bilerek hazırlıklı gelme imkanı bulacaklardır. Toplantıda alınacak kararların toplantı sebebi ile sınırlı olması gerekir, başka bir konu görüşülemez, yani önceden belirlenen gündemin dışına çıkılamaz. Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının en geç 15 gün içinde nerede ve ne zaman yapılacağı da toplantı çağrısında belirtilmelidir.(YANİ İKİNCİ TOPLANTI 7 GÜNDEN ÖNCE YAPILAMAZ, 15 GÜNDEN SONRAYA BIRAKILAMAZ. ÖR: 01 MAYIS ta birinci toplantı yapıldı ve çoğunluk sağlanamadıysa ikinci toplantı 09MAYIS ile 16 MAYIS tarihleri arasında belirlenmelidir.) Toplantı tarihlerinde mutlaka yıl, ay, gün ve saat belirtilmelidir.

Buna uymadan yapılan toplantılar ve alınan kararlar dava açıldığında salt bu nedenle iptal edilebilecektir. Bir şekilde toplantıdan haberi olup toplantıya katılan kat maliki veya vekili kendisine tebligat yapılmadığını beyan ederek toplantının usulsüzlüğünü ileri süremez. Olağanüstü toplantılarda toplantı gündemine bağlı kalınmalıdır. Toplantı çağrı yazısında belirtilen konudan başka bir konu görüşülemez. Toplantı yönetim planında belirtilen yerde, eğer yönetim planında belirtilmemişse çağrı yazısında belirtilen yerde (çağrı yazısında yer mutlaka belirtilmelidir.) yapılmalıdır. Toplantı bir bağımsız bölümde yapılmamalıdır. Çünkü o bağımsız bölüm sakini ile husumeti olan olabilir ve oraya gitmez buda dürüstlük kuralına uymaz. Toplantılar uzak yerlerde de yapılmamalıdır, eğer uygun ortak alan varsa orda(kafeterya, oyun salonu vb) yoksa en yakındaki bir sinema, toplantı salonu vb gibi yerlerde yapılmalıdır.

TOLANTI VE KARAR YETER SAYISI BULUNMADAN YAPILAN TOPLANTI VE ALINAN KARARLAR YOK HÜKMÜNDEDİR.