Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

NİTELİKLİ OY ÇOKLUĞU GEREKTİREN İŞLER NELERDİR ?

Kanun koyucu bazı yönetim işlerini diğerlerine göre daha önemli görmüş ve bu işler için nitelikli çoğunluk aramıştır. Bu nitelikli çoğunluklar aşağıdadır.

 1. Çifte çoğunluk gerektiren işler.
 2. Beşte dört çoğunluk isteyen işler.
 3. Oy birliği isteyen işler.
 4. Çifte çoğunluk isteyen işler:

Bu işlerin yapılabilmesi için bütün kat maliklerinin hem sayı hem de arsa payı bakımından çoğunluğunun oyu gerekmektedir. Kanun bu işleri tek tek saymıştır.

 1. Yönetici (veya yönetim kurulu üyesi) tayini(seçimi):
 2. Denetçi (veya denetim kurulu üyesi) tayini(seçimi):
 3. Ortak yerlerde yenilik ve ilaveler:
 4. Faydalı yenilik ve ilaveler
 5. Çok masraflı ve lüks olan yenilik ve ilaveler
 6. Engellilerin yaşamı için zorunlu yenilik ve ilaveler
 7. Anayapının ısı yalıtımının, ısıtma sisteminin ve yakıt cinsinin değiştirilmesi
 8. KMK :MD-25 gereği mülkiyetin devri için dava açma
 9. Beşte dört çoğunluk isteyen işler:
 10. Yönetim planının değiştirilmesi
 11. Anataşınmazın bakımına, güzelliğinin korunmasına ilişkin değişiklikler
 12. Oy birliği istenen işler:
 13. Bir mesken(konut)olarak kullanılan bağımsız bölümün eğlence veya toplantı yeri, gıda ve beslenme yeri, imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri veya çarşı gibi yerler haline getirilmesi ile ilgili işler. Kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bölümde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastane, süthane, gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilecektir.
 14. Anataşınmaza yeni bağımsız bölüm eklenmesi veya mevcut kat yerine tam kat yapılması veya zemin veya bodrum katlarında veya arsanın boş kısmında 24.maddenin ikinci fıkrasında yazılı yerlerin sonradan yapımı veya ilavesi. Kat maliklerinin hiç birisi kendiliğinden anataşınmazın ortak yerlerinde bağımsız bölüm inşa edemez.
 15. Anayapının dış duvarlarına, çatı veya damın reklam maksadıyla kiralanması gibi yönetim işleri. Mesela kapıcı dairesinin kiraya verilmesi, çatının reklam maksadı ile kiralanması gibi.
 16. Anataşınmazın bir hakla kayıtlanması veya arsanın bölünmesi ve bölünen kısmının mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi temliki tasarruflar.