Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

KAT MÜLKİYETİNDE TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI NASILDIR?

KMK:MD-30 da Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin SAYI VE ARSA PAYI bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde ikinci toplantı, en geç on beş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı KATILANLARIN SALT ÇOĞUNLUĞUDUR denilmektedir. Kanun koyucu normal yönetim işleri için basit oy çoğunluğunu kabul ederken bazı işler için ise vasıflı oy çoğunluğu aramış ve bunu KMK:MD-30 un son fıkrasında BU KANUNDA YETER SAYI İÇİN AYRICA KONULMUŞ OLAN HÜKÜMLER SAKLIDIR demek suretiyle belirtmiştir.

Kat malikleri kurulu anagayrimenkulü yönetme yetkisini toplanıp karar almak suretiyle kullanır.

MALİK SAYISI hesaplanırken birden fazla bağımsız bölümü olan kişi tek malik olarak hesaplanır. Yani sahip olduğu bağımsız bölüm sayısı kaç olursa olsun bir malik olarak dikkate alınacaktır. Bir bağımsız bölümün birden çok maliki varsa içlerinden birisini vekil tayin ederler yani tek malik kabul edilirler. Örnek vermek gerekirse 30 bağımsız bölümü olan bir bloktaki malik dağılımı şöyle.

10                      bağımsız bölüm                      1 kişinin

6                             bağımsız bölüm                  1 kişinin

3                             bağımsız bölüm                  1 kişinin

10                      bağımsız bölüm                      10 kişinin(10 kişinin birer bağımsız bölümü var)

1                             bağımsız bölün                    5 kişinin (5 kişi bir bağımsız bölüme sahip)

BU BLOKTAKİ MALİK SAYISI 14, İLK TOPLANTI İÇİN TOPLANTI YETER SAYISI İSE 14/2=7+1=8 OLACAKTIR.

Toplantı yeter sayısının belirlenmesinde diğer unsur ARSA PAYI çoğunluğudur. Malik sayısı yeterli olsa bile toplantıya katılan maliklerin bağımsız bölümlerinin tapuda kayıtlı arsa paylarının toplamının anagayrimenkulün toplam arsa payının yarısından bir fazla olması gerekmektedir.

BAŞKA BİR DEYİŞLE İLK TOPLANTI İÇİN TOPLANTI YETER SAYISI İÇİN HEM ARSA PAYI HEMDE MALİK SAYISININ ÇOĞUNLUĞU GEREKMEKTEDİR.

Toplantı başladıktan sonra ayrılan olursa toplantı yeter sayısını etkilemez, karar yeter sayısında ise olumsuz oy vermiş gibi hesaplanmalıdır.

Karar yeter sayısındaki salt çoğunluk ta toplantı yeter sayısında olduğu gibi hem arsa payı hem de malik sayısı çoğunluğu olacaktır.

Birinci toplantıda yeter sayı sağlanamaması durumunda ikinci toplantıda karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Bu şekilde kat malikleri kurulunun karar alamamak suretiyle görev yapamaz hale gelmesi engellenmiştir. Kat malikleri kurulu rutin yönetim işleri ile ilgili karar almasına imkan sağlanmış iken ÖNEM ARZEDEN VE KMK DA ÖZEL OLARAK DÜZENLENMİŞ OLAN KONULAR İÇİN İSE FARKLI YETER SAYILAR ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.