Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTILARINDA GÜNDEME BAĞLILIK NEDİR ?

  1. Olağan kat malikleri kurulu toplantısında karar yeter sayısı sağlanmak şartıyla gündeme yeni maddeler eklenebilir.
  2. Olağanüstü kat malikleri kurulu toplantıları sıkı şekil şartına tabidir ve gündeme bağlılık esastır. Olağanüstü toplantıya çağrı yazısında olmayan, önceden belirlenmiş gündemin dışına çıkılamaz, yani yeni gündem maddeleri ilave edilemez. KMK: MD.29/2 ye göre olağan üstü toplantıya çağrıda toplantı sebebinin de bildirilmesi şart koşulduğu için alınacak kararlar bildirilen sebeplerle sınırlıdır.