Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

KAT MÜLKİYETİ NEDİR?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre; tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahsen, depo, gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanmaya elveri şli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir( KMK:MD-1). Bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına (kat mülkiyeti) arsanın bu kanunda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına (arsa payı) denir (KMK: MD-2).

Kat mülkiyeti arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir (KMK:MD-3).

Kat mülkiyeti bir binanın başlı başına kullanılmaya elverişli bölümlerini mülkiyet hakkının konusu yaparak sosyal ve ekonomik ihtiyaçların zorladığı geniş kitlelerin konut sıkıntısını gideren özel bir taşınmaz mülkiyet çeşidi olmuştur. Türk hukuk sistemi bağımsız bölümler üzerindeki hakkı müstakil bir mülkiyet hakkı olarak düzenlemiştir. Bu hak bağımsız bölüm, ortak yer ve tesisler ile eklentilerden oluşan üçlü bir yapı üzerine oturtulmuştur.

Kat mülkiyeti hakkı sahibinin birbirinden farklı iki hakkı vardır.

Birincisi; bağımsız bölüm (kat, daire, dükkan vb) üzerinde sahip olunan ÖZEL MÜLKİYET HAKKI.

İkincisi; arsa ve ortak yer ve tesisler üzerindeki PAYLI MÜLKİYET HAKKI.

Kat mülkiyeti sahibi olmak o anagayrimenkulde müstakil mülkiyete tabi olmayan bütün yerlerin her zerresinde arsa payı oranında hissedar olmak demektir. Yani bağımsız bölüme kim sahipse arsa payına ve ortak yerlerdeki müşterek mülkiyet hakkına da o sahip olur. Arsa payı ve ortak yerlerdeki müşterek mülkiyet Hakkı, bağımsız bölümün kaderine bağlıdır. (AYRI OLARAK SATILAMAZ, KİRALANAMAZ, DEVREDİLEMEZ VB)