Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

ARSA PAYI KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİNDEN AYRI DEVREDİLEBİLİRMİ ?

Kat mülkiyetinin başkasına devri veya miras yoluyla geçmesi halinde, ona bağlı ARSA PAYI da birlikte geçer; ARSA PAYI, kat mülkiyetinden veya kat irtifakından ayrı olarak devredilemeyeceği gibi, miras yolu ile de geçmez ve başka bir hakla kayıtlanamaz. Anagayrimenkulde, kat mülkiyetine bağlanmamış veya lehine kat irtifakı kurulmamış ARSA PAYI bırakılamaz. Kat mülkiyetini kayıtlayan haklar, kendiliğinden ARSA PAYINI da kayıtlar. Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde bu hakla bağdaşması mümkün olmayan irtifaklar kurulamaz. Anagayrimenkulde kat mülkiyetinin kurulmasından önce o gayrimenkulün kütükteki sayfasına tescil veya şerh edilmiş olan haklar kat mülkiyetini de, kaide olarak ARSA PAYI oranında, kendiliğinden kayıtlar.”(KMK: MD-5) Bu madde ile ARSA PAYI ve kat mülkiyeti/irtifakı arasında bulunan sıkı bağ vurgulanmıştır. Yargıtay da “ARSA PAYSIZ bağımsız bölümün tescili olanaksızdır” demek suretiyle bu bağa vurgu yapmıştır.