Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

ANAGAYRİMENKULÜN YÖNETİM ORGANLARI NELERDİR ?

Anagayrimenkulde yönetim ile ilgili üç organ vardır. Bunlardan ikisi yönetim birisi ise denetim organıdır. Bu organlar;

  1. Kat malikleri kurulu (genel kurul)             = YASAMA
  2. Yönetici /Yönetim kurulu.                          = YÜRÜTME
  3. Denetçi /Denetim kurulu                           = YARGI/DENETİM