Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

Site Yönetimi Yaptırımları

SİTE YÖNETİMİ YAPTIRIMLARI

      Apartman ve siteler bir yaşam alanıdır, günün yorgunluğunun ve stresinin atıldığı huzur adaları olmalıdırlar. Farklı sosyal, ekonomik ve kültürel yapılardan gelen sakinler apartman ve sitelerde bir arada yaşarlar. Komşuluk hukukuna dayalı ortak bir apartman/site kültürü oluşturmak zor ve zaman alacak bir süreçtir. Uzun yıllar sonunda oluşan site yaşam kültürü sonunda tüm sakinlerin ortak değeri olur. İşte oluşan bu site kültürü site yönetimi yaptırımları uygulamalarına ihtiyaç bırakmaz.  Esas prensip sakinlerin site yönetimi yaptırımlarına ihtiyaç duyulmadan, komşuluk hukukuna tüm sakinlerin kendi arzuları ile uymalarıdır.

     Aslında komşu komşunun sadece külüne değil, güler yüzüne, tatlı diline ve hoş sohbetine de muhtaçtır. Siteler adli hukukun değil komşuluk hukukunun uygulandığı yerler olmalıdır. Böyle olursa site yönetim yaptırımlarına ihtiyaç kalmaz.  Komşuluğun kendine özgü hukuku, ilişki ve etkileşim ağları vardır. Çağımızın değişen şartlarına göre komşuluk ilişkileri de değişmiştir. Nerede o eski komşuluklar diye serzenişte bulunmanın da anlamı kalmamıştır, çünkü o eski komşuluğun şartları da kalmamıştır.  Artık sakinlerin eskisi gibi komşunu seçme şansı da pek fazla yoktur. Yani ‘’ev alma komşu al’’ sözü de büyük ölçüde anlamını kaybetmiştir. Çağımızın yaşam koşulları karşı komşusunu bile tanımayan bir toplum yaratmıştır.

     Sitelerde komşuluk ilişkilerinin bu kadar zorlaştığı bir dönemde birlikte yaşamak, bir takım kurallara ihtiyaç gösterir. Siteler inşa edilirken oluşturulan yaşam senaryosuna site yaşam kültürü senaryosu da eklenir. Site yaşam kültürü her siteye özgü olarak zaman içinde yerleşirken komşuluğun hukuksal temeli de yönetim planı ile atılır. O siteye özgü olarak hazırlanan yönetim planlarında komşuluk hukukuna uymayan sakinlerin olması halinde site yönetimi yaptırımları da belirlenir.

     Site yönetimi yaptırımları iki türlüdür. Birinci gurup site yönetimi yaptırımları kanundan kaynaklanmaktadır. İkinci gurup site yönetimi yaptırımları ise sözleşme/yönetim planı ile kararlaştırılanlardır.

     KMK’dan kaynaklanan site yönetimi yaptırımları: KMK’da birkaç konuda site yönetimi yaptırımları öngörülmüştür. Örneğin, aidatını zamanında ödemeyene %5 gecikme tazminatı, ipotek koyma ve çekilmezlik hali oluşunca bağımsız bölümün diğer kat malikleri tarafından satın alınması gibi.

     Sözleşme/yönetim planı ile kararlaştırılan site yönetimi yaptırımları: KMK ortak yaşamı düzenleyen ve ortak yerlerden faydalanmanın kurallarına uyulmadığında bazı kurallar için yaptırım öngörmesine rağmen birçok konuda da müeyyide belirlememiştir. İşte bu boşluk sözleşme/yönetim planı ile düzenlenebilir. Sözleşme /yönetim planı ile konacak site yönetimi yaptırımları bir takım hizmetlerden mahrum etmek şeklinde olabileceği gibi para cezası şeklinde de olabilmektedir.

   AKAY YÖNETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş olarak, mümkün olduğu kadar site yönetimi yaptırımlarına başvurmadan yönetişim prensiplerini uygulayarak ve komşuluk hukukunu hâkim kılarak sitelerinizi yönetmeyi vadediyoruz.