Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

MESKENLERDE AVUKATLIK BÜROLARI VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VEYA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROLARI AÇILABİLİRMİ ?

2013 yılından önce apartman ve sitelerde sık-sık problem konusu olan mesken olarak görünen yerlerde avukatlık ve serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik bürolarının açılması, 30 NİSAN 2013 Tarihli ve 28633 Sayılı “Hukuk usulü muhakemeleri kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun” ile açıklığa kavuşturulmuştur.

BU TARİHTEN (30 NİSAAN 2013) İTİBAREN AVUKATLIK BÜROLAR VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VEYA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER KAT MALİKLERİNDEN İZİN ALMADAN MESKEN OLAN YERLERDE FAALİYET GÖSTEREBİLİRLER. BU KONUDA YÖNETİM PLANINDAKİ AKSİNE HÜKÜMLER UYGULANMAZ.

Adı geçen kanunun 3 ve 9 ncu maddeleri aşağıdadır:

MADDE-3: 19/3/1969 Tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık kanununun 43 ncü maddesinin birinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre anagayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın avukatlık büroları faaliyet gösterebilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz.”

MADDE-9: 1/6/1989 Tarihli ve 3568 sayılı Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve Yeminli mali müşavirlik kanununun 45 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre anagayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik faaliyetlerinde bulunulabilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz.”