Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

KAT İRTİFAKI SAHİBİNİN HAKLARI NELERDİR ?

  1. Kat irtifakı sahipleri, yapıya zamanında başlanılması ve onun süresi içinde ve şartlarına uygun bir biçimde tamamlanması konusunda, hem borçlu hemde hak sahibi durumundadırlar.
  2. Kat irtifak sahipleri, ortak arsa üzerinde yapılacak yapının, sözleşmede yazılı süre içinde başlaması ve tamamlanması için kendilerine düşen borçların yerine getirilmesini, karşılıklı olarak isteme ve dava etme hakkına sahiptirler.
  3. Kat irtifakı sahipleri yapının tamamlanması için kendi aralarından veya dışarıdan bir veya bir kaç kişiyi yönetici olarak tayin edebilirler. Kat mülkiyeti yöneticisinin görev, yetki ve sorumluluklarına dair hükümler, bu yönetici hakkında de uygulanır. Bununla yönetici seçimi ihtiyari (isteğe bağlı) yetki olarak belirlenmiştir. Burada Prof.Dr Seba ÖZMEN’in dediği gibi yönetim planına konacak geçici hükümler ile kat irtifakının Nasıl yönetileceği belirlenebilir. Hükümler geçici olacaktır, çünkü kat mülkiyetine geçince hükmü kalmayacaktır.
  4. Kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerde yapı fiilen tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin ÜÇTE İKİSİ FİİLEN KULLANILMAYA BAŞLANMIŞSA kat mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi anagayrimenkulün yönetiminde KAT MÜLKİYETİ HÜKÜMLERİ UYGULANIR.