Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

APARTMAN VE SİTELERDE YÖNETİM PLANI

      Apartman ve sitelerde en önemli belge/evrak yönetim planıdır. Yönetim planı apartman ve sitelerde, malik ile malik, malikler ile yönetim, malik ve yönetim ile çalışanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen ve ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümünde başvurulacak temel dokümandır.

      Bunun için yönetim planına apartman ve sitelerin anayasası denir. Apartman ve sitenin yönetim tarzı, kullanma maksat ve şekli, yönetici ve denetçilerin alacakları ücretler ve yönetime ait diğer hususlar yönetim planı ile düzenlenir. Site yaşam kültürü ve komşuluğun temelini oluşturan hukuksal yapı yönetim planı ile kurulur. Kat malikleri/temsilciler kurullarının ve hakimlerin verecekleri kararların da öncelikli dayanağı yönetim planıdır. Apartman ve sitelerde yönetimden doğan anlaşmazlıklar kat malikleri kurulunca yönetim planına göre karara bağlanır. Anlaşmazlıkların mahkemeye gitmesi halinde de hakimin ilk başvuracağı belge yine yönetim planıdır. Ancak yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde Kat Mülkiyeti Kanununa orada da hüküm yoksa genel hükümlere başvurulur. Yönetim planı ve yönetim planında yapılacak bütün değişiklikler kat malikleri ile onların külli ve cüzi haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar. 

      Bu kadar önemli bir belge olan yönetim planının ilk defa hazırlanması veya değiştirilmesi için mutlaka profesyonel destek gerekir. Yönetim planı ile ilgili profesyonel destek için www.akayyonetisim.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

      Yönetim planı kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulurken tapu idaresine verilmesi gereken zorunlu bir belgedir. Vermezseniz kat irtifakını veya kat mülkiyetini kuramazsınız.

      Yönetim planının aslı tapudadır. Tapuda bulunmasının amacı şudur: Gayrimenkulün el değiştirmesi tapu sicil memurluklarında yapılır dolayısıyla yeni malik yapının kullanım ve yönetim tarzını, diğer malikler ile bağlı olduğu sözleşmeyi, yani yönetim planını görür, okur, inceler ve bütün sayfalarını imzalar. Böylelikle yönetim planını kabul etmiş olur.

      Tapu kayıtları ilgili olan her kişiye açıktır. Ev almak veya kiralamak isteyen kişi mal sahibi ile birlikte tapuya gidip yönetim planını incelemeli ve ondan sonra karar vermelidir. Çünkü sadece o mülk değil sitedeki yaşam tarzını da satın alınmakta veya kiralanmaktadır. Örnek: Köpek besleyen bir kişi yönetim planında köpek beslemenin yasak olduğu bir siteden ev almamalı veya kiralamamalıdır. HER HANGİ BİR NEDENLE YÖNETİM PLANINA ULAŞAMADIYSANIZ, TAPUDAN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ.                                                                                                   

      Yasanın emredici hükümlerine aykırı olmadıkça, Mahkemece iptal edilmedikçe, Kat malikleri/temsilciler kurulunca usulüne uygun olarak değiştirilmedikçe YÖNETİM PLANI uyuşmazlıklarda öncelikle uygulanır.

      Bu kadar önemli bir belge olan yönetim planı kat maliklerinin 4/5’nin oyu ile veya Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tam sayısının 4/5’nin oyu ile değiştirilebilir. Değişiklik için mutlaka toplanmak, tartışmak ve oylama yapmak gerekir. Kapı-kapı dolaşıp imza toplamak ile olmaz.

      AKAY YÖNETİŞİM A.Ş SİZLERE DOĞRU, AKADEMİK VE EKONOMİK ÇÖZÜMLER SUNAR.

                                                                                      AKAY YÖNETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş