Sitelerimizde yönetim devri bitmiştir, şimdi YÖNETİŞİM zamanıdır.        Kira gibi aidat ödemek istemiyorsanız çözüm AKAY YÖNETİŞİM’ dir.        Sitelerin en önemli gelir kaynağı aidatlardır. Bize emanet edilmiş aidatlarınız NAMUSUMUZDUR

AİDAT ÖDEMEDE EV SAHİBİ VE KİRACININ SORUMLULUĞU

      Apartman ve sitelerde düzenin sağlanması, apartman ve sitelerin parasız kalmaması, ortak yerlerin bakım ve onarımlarının aksamaması için aidatların zamanında ve tam olarak toplanması zorunludur.

      Kat Mülkiyeti Kanununa göre apartman ve sitelerde aidatların ödenmesinden esas sorumlu kişi ev sahibidir. Ev sahibinin aidattan sorumluluğu evin tapusunu aldığı gün başlar ve evini tapuda devrettiği güne kadar devam eder. Ev sahibi evini kiraya verse de bu sorumluluktan kurtulamaz.

      Evini kiraya veren ev sahipleri, evimi kiraya verdim aidattan kiracım sorumlu, aidat artık beni ilgilendirmez derlerse çok büyük bir yanılgı içine düşerler. Bir gün beklemedikleri zamanda icra takibi ile karşılaşabilirler. Bu konuda kira sözleşmelerine yazılan “aidattan kiracı sorumludur” gibi maddeler de ev sahiplerini sorumluluktan kurtaramaz. Bunun için ev sahiplerinin sık sık yöneticileri arayarak kiracılarının aidatları düzenli olarak ödeyip ödemediklerini takip etmeleri gerekir. Konuyu takip etmeyen ev sahipleri birikmiş aidat borcunun yanında günlük olarak işleyen aylık %5 (yıllık %60’a varan) gecikme tazminatı ödeme durumu ile karşı karşıya kalırlar.

      Peki, aidatların ödenmesinde kiracıların hiç sorumluluğu yok mu? Elbette var. Kiracı da kiracı olarak evde oturduğu sürece aidat ödemekten ev sahibi ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ev sahibinden alınamayan aidat borcu kiracıdan istenir. Bu sorumluluk kira sözleşmesi gereği değil Kat Mülkiyeti Kanununun 22nci maddesi gereğidir. Ancak kiracının aidat ödeme sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlıdır. Kiracı evi boşalttıktan sonra oturduğu döneme ait olsa bile yöneticiler kiracıları icraya veremez.

      Apartman ve site yöneticilerinin de çok dikkatli olmaları gerekir. Kiracı aidatları ödemiyorsa bunu derhal ev sahibine bildirmelidir. İcra takibi yapılmak zorunda kalınırsa da müşterek ve müteselsil sorumlular olarak ev sahibi ve kiracıya aynı zamanda icra takibi başlatılmalıdır.

      Aidat ile ilgili sorunlarınıza daha ayrıntılı bilgi ve çözüm yolları için www.akayyonetisim.com adresini ziyaret edebilirsiniz. AKAY YÖNETİŞİM DOĞRU, AKADEMİK VE EKONOMİK ÇÖZÜMLER SUNAR.

                                                                                     AKAY YÖNETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş